Pořadatelé akcí a místa konání si určují vlastní pravidla pro to, co je na akcích povoleno.

Další informace najdete na webu pořadatele nebo místa konání.