1. Otwórz menu Moje bilety widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Oferty z menu rozwijanego
3. Znajdź ofertę, którą chcesz edytować

Można korzystać z kilku opcji edycji:

Zmiana wypłaty. Tę kwotę można zmienić wedle uznania w dowolnym momencie
Zmiana informacji o miejscu. Sprawdź mapę wydarzenia na StubHub, aby upewnić się, że podajesz prawidłowe informacje
Zmiana ilości biletów
Wgranie biletów PDF lub elektronicznych
Wyłączenie oferty
Usunięcie oferty


Zmiany nie zostaną zastosowane do biletów kupionych przed ich wprowadzeniem. Jeśli masz niesprzedane bilety, zmiany zostaną do nich zastosowane.