Sposób dostawy zależy od typu biletu i okoliczności charakterystycznych dla danego wydarzenia:

bilety elektroniczne (gotowe do natychmiastowego pobrania): dostępne do pobrania od razu. Znajdź zamówienie w sekcji Moje bilety > Zamówienia i kliknij przycisk Pobierz

bilety elektroniczne (nie do natychmiastowego pobrania): dostępne do pobrania po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail z powiadomieniem, nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia

Bilety papierowe (w posiadaniu sprzedawcy): zostaną do Ciebie wysłane w ciągu 72 godzin od potwierdzenia zamówienia. Gdy bilety zostaną wysłane, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem referencyjnym

Bilety papierowe (których jeszcze sprzedawca nie posiada, takie jak karnety sezonowe): zostaną wysłane do Ciebie w taki sposób, aby dotarły najpóźniej 72 godziny przed wydarzeniem. Gdy bilety zostaną wysłane, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem referencyjnym


Bilety na niektóre wydarzenia mogą być dostarczane najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy ze względu na ograniczenia nakładane przez organizatora.

Możemy poprosić Cię o podanie adresu korespondencyjnego w pobliżu lokalizacji wydarzenia lub zaproponować odbiór biletów w pobliżu obiektu.