Elektroniska biljetter är tillgängliga senast i slutet av den dag som anges både innan du slutför köpet och i beställningsbekräftelsen.

Du behöver bara skriva ut och visa upp dem på dagen för evenemanget.