Om du har köpt biljetter från flera annonseringar till samma evenemang kommer du att få separata biljetter grupperade efter beställning.

Med felaktiga biljetter menar vi följande:

Platsinformationen (rad, block, sektion, onumrerade/numrerade platser osv.) skiljer sig från den som angavs i annonseringen vid köptillfället.
Platserna är separata trots att de borde vara bredvid varandra (när biljetterna köptes från samma annonsering).
Restriktioner eller upplysningar skiljer sig från vad som angavs i annonseringen vid köptillfället.


Om du anser att din beställning är felaktig är du välkommen att kontakta oss med ett foto av de mottagna biljetterna. Vi gör vårt bästa för att åtgärda situationen åt dig.