Wszystkie transakcje sprzedaży na StubHub International mają charakter ostateczny.

Po zakończeniu transakcji przez kupującego sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów zgodnie z warunkami podanymi w ofercie.

Jeśli nie możesz wywiązać się z warunków sprzedaży, StubHub International zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię wszelkimi kosztami zapewnienia kupującemu odpowiednich biletów.

 W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących realizacji transakcji skontaktuj się z nami* * W tym oknie przewiń w dół i dotknij Skontaktuj się z obsługą klienta , aby sprawdzić nasze sposoby kontaktu z pomocą techniczną.