Czas na wysłanie przesyłki to dzień, w którym będziesz mieć bilety u siebie (czyli w ręku). Oznacza to, że w przypadku ich sprzedaży możesz je przekazać nabywcy. Bilety można dostarczyć przed tą datą. 


W tym artykule wyjaśnimy Ci, jak zaktualizować tę datę w Twojej:


Nowy czas na wysłanie przesyłki w ofercie 

Możesz zmienić tę datę w dowolnym momencie, zanim bilety zostaną sprzedane.

  • Aby zmienić czas na wysłanie przesyłki na komputerze:

1. Otwórz „Moje bilety” > „Oferty”.

2. Kliknij „Edytuj ofertę”.

3. Przy pozycji „Będziesz mieć bilety do” kliknij datę lub wybierz nową datę z kalendarza.

4. Kliknij przycisk „Zapisz”.

  • Aby zmienić czas na wysłanie przesyłki w aplikacji StubHub:

1. Kliknij „Sprzedaj” > „Aktywne oferty”.

2. Kliknij „Otrzymałem bilety”.

3. Wybierz nową datę.

4. Kliknij „Gotowe”.


Nowy czas na wysłanie przesyłki w sprzedaży

Aby zmienić datę otrzymania biletów w ramach sprzedaży na StubHub International:

1. Otwórz „Moje bilety” > „Sprzedaż”.

2. Kliknij przycisk „Wprowadź zmiany”.

3. Wybierz nową datę otrzymania biletów.

4. Zapisz zmiany.


WAŻNE: nabywca ma 24 godziny na zaakceptowanie zmiany. Jeśli tego nie zrobi, obciążymy Twoją kartę kredytową zgodnie z zasadami dotyczącymi sprzedawców.