Bilety oferowane ze sposobem dostawy „Mobilny bilet” lub „Bilety do przesłania na telefon komórkowy” muszą być wyświetlane na urządzeniu mobilnym, aby można było wejść na wydarzenie. Tych biletów nie można wydrukować. 


Po dostarczeniu lub przekazaniu biletów otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi korzystania z nich.


W tym artykule przedstawimy ich różne rodzaje. 


Bilet mobilny

Bilet, zamiast w formie papierowej lub formacie PDF, przechowywany jest w telefonie. Często ma on formę kwadratowego kodu kreskowego, czyli kodu QR.


Przy wejściu na wydarzenie wyświetlisz bilet mobilny w swoim telefonie i zeskanujesz go przy bramce.


Po dostarczeniu biletów otrzymasz wiadomość e-mail, w której zobaczysz swój bilet. 


Bilet do przesłania na telefon komórkowy

Nie jest przechowywany w aplikacji StubHub International. Czasami zespoły lub miejsca mają swoje własne aplikacje mobilne, których używa się do pobierania biletów. Może to być główna aplikacja . W innych przypadkach konieczne jest przechowywanie biletów w aplikacji portfela mobilnego (na przykład Real Madryt).


Istnieją trzy rodzaje biletów do przesłania na telefon komórkowy, ale tylko dwa z nich są biletami URL. Są nimi:

Zewnętrzny bilet do przesłania na telefon komórkowy

Te bilety są przesyłane za pośrednictwem aplikacji/platformy podmiotów zewnętrznych, które nie należą do StubHub International. 


Kiedy bilety zostaną dostarczone, otrzymasz dwa e-maile:

  • Potwierdzenie dokonania przelewu oraz czynności niezbędne do odbioru biletów, wysyłane przez aplikację/platformę zewnętrzną.
  • Wiadomość od StubHub International z potwierdzeniem, że bilety zostały dostarczone. Pamiętaj, że bilety nie znajdują się na naszej platformie.   

URL 

Może to być:

  • Pojedynczy adres URL / token – Sprzedawca rejestruje w sprzedaży jeden link (URL) dla wszystkich biletów w tej sprzedaży.
  • Jedno miejsce, jeden link (URL) – Sprzedawca rejestruje na naszej platformie po jednym linku (URL) dla każdego sprzedanego biletu (Jeden link na jedno miejsce). 


Kiedy bilety zostaną dostarczone, otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie biletu(-ów) i nastąpi przekierowanie na link zarejestrowany przez sprzedającego.