W StubHub International rozumiemy, że odkrycie, że bilety nie są ważne do wejścia na wydarzenie, jest niezwykle frustrującym doświadczeniem, i jesteśmy zobowiązani do zapobiegania wszelkim rodzajom oszustw.


Proszę wybrać jedną z poniższych opcji w zależności od swojej obecnej sytuacji. Kluczowe jest, aby skontaktować się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli pomóc i zbadać Twoją sprawę. Wnioski złożone ponad 7 dni po wydarzeniu nie będą rozpatrywane.


Jestem jeszcze na miejscu

Jeśli jesteś jeszcze na miejscu, zalecamy podjęcie natychmiastowych działań i skontaktowanie się z nami.

  • Zadzwoń do nas pod numer +44 161 802 0667 (telefon w Wielkiej Brytanii) lub +1 213-442-1740 (telefon w USA). Nasze godziny pracy to od poniedziałku do piątku od 07:00 do 20:00 i w weekendy od 10:00 do 19:00 (CZAS LONDYŃSKI). Możemy szybko rozwiązać problem i pomóc Ci znaleźć bilety zastępcze.
  • Jesteśmy poza godzinami pracy? Wypełnij nasz formularz, podając wszystkie istotne szczegóły, takie jak numer zamówienia i krótki opis sytuacji. Rozumiemy pilność sprawy i dołożymy wszelkich starań, aby Ci szybko pomóc.


Nie jestem na miejscu lub wydarzenie już się odbyło

Aby wesprzeć swoje roszczenie, uprzejmie prosimy o dostarczenie dowodów (jakiekolwiek z poniższych), że odmówiono Ci dostępu do miejsca wydarzenia.

  • Oficjalny list od organizatorów miejsca lub wydarzenia (podpisany i/lub opieczętowany).
  • Zdjęcia wskazujące, że odmówiono dostępu.
  • Nagrania wideo z odmową dostępu.
  • Wymiana maili z organizatorami wydarzenia dotycząca odmowy.


Wypełnij formularz, podając numer zamówienia, informacje o wydarzeniu, krótki opis problemu oraz załączając zgromadzone dowody. Staramy się jak najszybciej rozwiązać Twoje obawy.